Skip to main content

Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia 1. februára 2022
Dátum účinnosti 1. februára 2022

Tieto zásady ochrany osobných údajov popisujú zásady spoločnosti Jazyková škola VAGeS, Hodžova 25, Nitra, 94901, Slovensko, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., telefón: +421903220686 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky www.jazykove-kurzy-nitra.sk (ďalej len "Služba").

Prístupom alebo používaním Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady nadobudnú účinnosť 180 dní od ich zverejnenia v Službe a váš pokračujúci prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude znamenať váš súhlas s upravenými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto pravidelne kontrolovať túto stránku.

Ako používame vaše informácie

Ak sa u nás uchádzate o štúdium, alebo už našim študentom ste, tak spracovávame tieto vaše osobné údaje:

  1. Meno a priezvisko
  2. Email
  3. Telefónne číslo
  4. Kontaktná adresa
  5. Dátum narodenia

Tieto údaje spracovávame v súvislosti s procesom zápisu do kurzu a administrácie samotného kurzu (zasielanie informácii o platbách, zmenách v kurzoch, atď.), a to po dobu zápisov a trvania kurzu a maximálne ďalších 5 rokov od ukončenia účasti v poslednom kurze.

Tieto údaje spracovávame v súvislosti s procesom zápisu do kurzu a administrácie samotného kurzu (zasielanie informácii o platbách, zmenách v kurzoch, atď.), a to po dobu zápisov a trvania kurzu a maximálne ďalších 5 rokov od ukončenia účasti v poslednom kurze.

Údaje uchovávame a spracovávame v listinnej podobe (zápisový lístok, dohoda o výučbe) a v elektronickej podobe (databáza študentov v systéme MyCat). Údaje meno a priezvisko a email môžu tiež byť použité pre účely komunikácie o jazykovom vzdelávaní všeobecne, ako aj o produktoch, službách a akciách našej školy, formou bežného emailu alebo formou newslettru. Zo zasielania emailov a odberu newslettera je kedykoľvek možné sa odhlásiť – postup odhlásenia nájdete v samotnom emaile či newslettri.

Po ukončení vašej účasti v kurzoch Jazykovej školy VAGeS môžete tiež požiadať o úplne vymazanie vašich osobných údajov z našich databáz zaslaním emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom niektorých z kontaktných formulárov, ktoré obsahuje táto stránka, uložíme si v našej databáze osobné údaje, ktoré vo formulári poskytnete, najmä:

  1. Meno a priezvisko
  2. Email
  3. Telefónne číslo

Vaša správa z webu, ktorá tieto údaje obsahuje nám príde na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., čo nám umožňuje reagovať na vašu požiadavku.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, použijeme na nasledujúce účely:

  1. Administratívne informácie - správa dopytu klienta
  2. Marketing / Propagačné 

Údaje sa uložia do databázy redakčného systému webu, kde zostanú uložené po dobu maximálne 5 rokov. Kontakty budú použité na zasielanie informačných emailov a newsletterov o jazykovom vzdelávaní všeobecne, ako aj o produktoch, službách a akciách našej školy. Zo zasielania emailov a odberu newslettera je kedykoľvek možné sa odhlásiť – postup odhlásenia nájdete v samotnom emaili či newsletteri. Môžete tiež požiadať o úplne vymazanie vašich osobných údajov z našej databáze zaslaním emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Ak chceme použiť vaše údaje na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše údaje iba po získaní vášho súhlasu a potom iba na účely, na ktoré súhlas udeľujete, pokiaľ od nás nebude vyžadované inak.

Ako zdieľame vaše informácie

Vaše osobné údaje neprenesieme žiadnej tretej strane bez vyžiadania vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností, ako je popísané nižšie:

Google Analytics
Smartlook

Od týchto tretích strán požadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdávame, používali iba na účel, na ktorý boli prenesené, a neuchovávali ich dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj v nasledujúcich prípadoch:
(1) v súlade s platnými zákonmi, predpismi, súdnym príkazom alebo iným právnym procesom; (2) na presadzovanie vašich zmlúv s nami, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) reagovať na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak sa Služba alebo naša spoločnosť zlúči alebo získa s inou spoločnosťou, vaše informácie budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

Vaše práva

V závislosti od platného zákona môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a ich opravu alebo vymazanie alebo môžete získať kópiu svojich osobných údajov, obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracovávaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov informácie inému subjektu, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli so spracovaním vašich údajov, právo podať sťažnosť zákonnému orgánu a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných zákonov. Pre uplatnenie týchto práv nám môžete napísať na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.

Môžete sa odhlásiť z priamej marketingovej komunikácie alebo z profilovania, ktoré vykonávame na marketingové účely, ak nám napíšete na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo cez túto URL.

Upozorňujeme, že ak nám nedovolíte zhromažďovať alebo spracovávať požadované osobné údaje alebo ak odvoláte súhlas s ich spracovaním na požadované účely, možno nebudete môcť pristupovať alebo používať služby, pre ktoré boli vaše informácie požadované.

Súbory cookie

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako používame tieto a vaše voľby v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

Zabezpečenie

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá a použijeme primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich údajov pod našou kontrolou. Avšak vzhľadom na prirodzené riziká nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate, a robíte tak na vlastné riziko.

Odkazy na tretie strany a použitie vašich informácií.

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nezaoberajú zásadami ochrany osobných údajov a inými postupmi akýchkoľvek tretích strán, vrátane akejkoľvek tretej strany prevádzkujúcej akúkoľvek webovú stránku alebo službu, ktorá môže byť dostupná prostredníctvom odkazu na Službu. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Nemáme žiadnu kontrolu a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán.

Ďalšie informácie ohľadom osobných údajov

V prípade, že máte otázky týkajúce sa spracovávania vašich údajov, ktoré sú u nás dostupné, môžete sa na nás obrátiť na adrese Jazyková škola VAGeS, Hodžova 25, Nitra, SK, na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Vaše obavy budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.