Skip to main content

Martina Komorová

angličtina, slovenčina
Martina Komorová

Maťa je dlhoročnou členkou lektorského tímu VAGeS a jej študenti ju milujú pre jej nekonečnú trpezlivosť, citlivosť k ich potrebám, schopnosť všetko dobre vysvetliť a naučiť, ale najmä pre jej príjemnú nekonfliktnú povahu a láskavý prístup. Prekvapuje svojou všestrannosťou, učí angličtinu od úplných základov až po náročné odborne zamerané kurzy, a pritom sa dokáže rovnako dobre naladiť na malé deti ako aj na vrcholových manažérov vo firmách.

Kvalifikácia

Študovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, aprobácia anglický jazyk a telesná výchova. Jej prvým pôsobiskom bola Dievčenská odborná škola v Nitre. Krátky čas pracovala ako prekladateľka a tlmočníčka pre Tesco Stores.

Zameranie v JŠ VAGeS

V jazykovej škole VAGeS je už stálicou, pracuje u nás viac ako pätnásť rokov. Učí rôzne úrovne študentov, skupinové i individuálne hodiny. Dlhodobo pôsobí i vo firmách, kde učí nielen všeobecnú a obchodnú angličtinu, ale i technickú angličtinu. Je empatická, uplatnením individuálneho prístupu vie kurz veľmi flexibilne prispôsobiť potrebám študenta, preto študenti na jej hodiny chodia radi.

Viac o Mati

V lete každoročne pôsobí ako sprievodkyňa v cestovnom ruchu. Jej obľúbenými destináciami sú Slnečné pobrežie v Bulharsku a Turecko. Je veľmi športovo založená, rada lyžuje a aktívne cvičí cross-fit.