Skip to main content

Jana Sáričková

španielčina, angličtina
Jana Sáričková

Janka je talentovanou lektorkou španielskeho a anglického jazyka. Španielsky jazyk jej učaroval už počas štúdia na strednej škole, odkedy ju zaujíma všetko o živote v Španielsku a Južnej Amerike z pohľadu kultúry, umenia, tradícii aj literatúry. Stále napreduje v osobnom vzdelávaní navštevovaním rôznych študijných pobytov a seminárov na Slovensku i v zahraničí. Získané skúsenosti aplikuje vo výučbe detí, mládeže ale aj dospelých.

Kvalifikácia

Španielsky jazyk jej učaroval už pri štúdiu na -Španielskom bilingválnom gymnáziu na Párovskej ulici v Nitre. Vysokú školu Filozofickú fakultu Univerzity Komenského navštevovala v Bratislave v rokoch 1998 až 2003, kde sa venovala odboru španielsky jazyk - anglický jazyk a učiteľstvo. Počas štúdia absolvovala program Erasmus Universidad Complutense v Madride. Svoje vzdelanie neustále prehlbuje na workshopoch pre učiteľov španielčiny, ktoré sa konajú v Bratislave, Madride a v Barcelone a študijných pobytoch napr. Eastbourne a Brightone. Každé leto trávi v Španielsku.

V jazykovej škole VAGeS absolvovala metodický kurz pre učiteľov ELE v Málage (Erasmus+). Praktické skúsenosti naberala pri učení v jazykových školách so zameraním na učenie detí a mládeže ale aj dospelých. Jej kvalita spočíva v individuálnom prístupe ku každému študentovi, nevynímajúc deti a dospelých s poruchami učenia alebo zdravotným postihnutím.

Zameranie v JŠ VAGeS

V Jazykovej škole VAGeS vedie sekciu španielskeho jazyka a venuje sa výučbe španielčiny a angličtiny pre všetky vekové kategórie.

Viac o Janke

Vo voľnom čase sa venuje starostlivosti o zvieratá, rada jazdí na koni, pracuje na záhrade, kreslí alebo tvorí z keramiky.