Jazykové kurzy Nitra


Uskutočnené jazykové kurzy v Anglicku


2012 – tento rok bohužiaľ tábor v Anglicku neorganizujeme z dôvodu nenaplnenia potrebnej kapacity kurzu. Dúfame, že budúce leto znova budeme mať možnosť vycestovať s deťmi do Anglicka za úžasnými zážitkami!

2011

V čase od 20.júna do 1.júla 2011 sme organizovali pobyt detí v Anglicku. Bol to 10 dňový jazykový kurz v jazykovej škole v juhozápadnom mestečku pri mori TORBAY. Zúčastnilo sa ho 43 detí, 23 detí z našej školy a 20 detí zo spriatelenej  Jazykovej školy Rainschool, Šaľa.

Formálne pobyt zabezpečovala organizácia STUDENT AGENCY z Brna/doprava autobusom, ubytovanie v rodinách, výuka v škole, sociálny program/. Naši učitelia poskytovali pedagogický dozor. Dvaja učitelia Jazykovej školy Vages a dvaja učitelia z Rainschool.

Cena pobytu na jedno dieťa 511,- EUR, 50,- EUR vstupy, asi 70,- EUR vreckové. Dopoludnia deti strávili 4 vyučovacie hodiny v škole, popoludní sme cestovali autobusom, ktorý bol pre nás k dispozícii počas celého pobytu.

Zoznámili sme sa s dvoma grófstvami na juhozápade Anglicka, a to Devon a Cornwall. Jednou z najkrajších oblastí Anglicka je Torbay , záliv , ktorý nazývajú aj Anglická riviéra. Jeho súčasťou sú tri mestečká : Torquay – tu sme bývali v rodinách, Paignton – tu sme chodili do školy a Brixham.

Navštívili sme mestá: Plymouth, Exeter, Bodmin, Brixham, a samozrejme Londýn, kde sme strávili jeden celý deň na ceste domov. Videli sme všetky hlavné historické miesta, plavili sme sa loďou po rieke Temži k Greenwich, kde sme si pozreli greenwich-ský poludník. Ďalej sme videli miesta ako: Eden Project, Woodlands, Dartmoor National Park, historická dedinka Widecombe.
2010

London 10

V júli 2010 sa 6 dospelých študentov zúčastnilo dvojtýždnového kurzu v Anglicku, v meste Banbury, v 45 tisícovom historickom meste na pol ceste medzi Londýnom a Birminghamom. Boli sprevádzaní učiteľkou našej školy. Škola: ELSE School of English. Výuka bola organizovaná v dopoludňajších hodinách /4 hodiny denne/. Popoludnie bolo venované poznávaniu stredného Anglicka. Navštívili sme Oxford, Birmingham, Bicester, Warwick, Stratford on Avon.

Ubytovanie bolo v rodinách, strava - raňajky, večera, počas víkendu plná penzia v cene ubytovania. Celková cena pobytu - približne 1000,-eur vrátane letenky.

V porovnaní s Londýnom pred rokom - pokojnejšie prostredie, viac sústredenia sa na štúdium, Viac času stráveného spoločne v skupine.
2009

London 2009

V júli 2009 sa 16 dospelých študentov zúčastnilo dvojtýždňového jazykového kurzu v Londýne. ELSE School of English. Sprevádzala ich učiteľka našej školy.Výuka bola organizovaná hlavne dopoludnia /4 vyučovacie hodiny denne/. Študenti, ktorí mali záujem mohli mať ďalšie dve hodiny popoludní.

Popoludnia sme venovali hlavne prehliadke Londýna a cestovaniu. Navštívili sme Cambridge, Brighton, Windsor.

Kurzy boli veľkým prínosom pre študentov vzhľadom na výuku v škole, pobyt v anglickom prostredí , kontakty s angličanmi v rodinách, kontakty so študentmi z celého sveta, poznávanie kultúry Británie.