Jazykové kurzy Nitra


Kto Vás učí

ivana

Ivana

 • Vysoká škola ekonomická v Prahe
 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
 • Vyučovanie anglického jazyka - prax 3 roky

Elen

 • Filozofická fakulta Univerzita Komenského Bratislava
 • anglický jazyk – slovenský jazyk
 • prax 39 rokov

Martina

 • Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
 • anglický jazyk
 • prax 15 rokov
Anna

Anna

 • Filozofická Fakulta, Univerzita Szeged
 • anglický jazyk
 • prax 7 rokov
Mirka

Mirka

 • Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
 • Pedagogická fakulta, anglický jazyk
 • prax 8 rokov
Marian

Marian

 • Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
 • anglický jazyk a literatúra
 • prax 6 rokov
Michaela

Michaela

 • Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • francúzsky jazyk
 • prax 13 rokov
Lee

Pei-Fen

 • Aletheia University Taiwan
 • anglický jazyk, čínsky jazyk
 • prax 3 roky
Monika

Monika

 • Pedagogická fakulta Nitra, odbor 1.stupeň základnej školy
 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
 • Vyučovanie anglického jazyka - prax 17 rokov
Dáša

Dáša

 • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa
 • aprobácia : slovenský jazyk - anglický jazyk - ruský jazyk
 • prax : 24 rokov
Dáša

Kristína

 • Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa Nitra
 • anglický jazyk a literatúra a hudobné umenie
 • prax 1 rok
ivana2

Ivana

 • Pedagogicka fakulta v Nitre
 • nemecký jazyk – ruský jazyk - výtvarná výchova
 • prax 21 rokov
ivana2

Georgína

 • Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
 • Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: nemecký jazyk a literatúra
 • Prax 8 rokov
ivana

Ivana Barbora

 • The Open University, United Kingdom
 • Štátna jazyková skúška z anglického jazyka
 • Prax 2 roky

Počas praxe učitelia anglického jazyka absolvovali študijné pobyty vo Veľkej Británii, odborné semináre, všetci učitelia sú členmi SAUA-SATE – svetovej organizácie učiteľov anglického jazyka.