Jazykové kurzy Nitra


Organizácia výučby v Jazykovej škole VAGeSŠkolský rok sa začína medzi 2. a 6. septembrom a končí medzi 25. a 30. júnom. Každý rok sa aktualizuje podľa kalendára. Prázdniny máme rovnako ako na základných a stredných školách (jesenné, zimné, jarné, letné). Počas štátnych sviatkov (podľa kalendára) sa nevyučuje.

Výučba u nás je realizovaná formou:


Príprava na testy:


Základná výučba

Základná výučba prebieha v malých skupinách a realizuje sa buď:

Študentov rozdeľujeme do skupín podľa veku a podľa dosiahnutej jazykovej úrovne.

Vyučujeme v malých skupinách:

Špeciálna výučba

Je možné dohodnúť sa i na individuálnej výučbe či výučbe vo dvojici a navoliť si počet a dĺžku hodín podľa potreby.

Je tiež možné dohodnúť úpravu obsahu kurzu podľa potrieb poslucháčov, napríklad zakomponovaním výučby špecializovanej angličtiny (obchodná, účtovná, právna).

Sme schopní realizovať výučbu aj mimo priestory školy – vo firmách a inštitúciách.

Vždy sme ochotní diskutovať s poslucháčmi o ich špecifických potrebách a snažíme sa upravovať podľa nich výučbu. Nebojte sa s nami diskutovať o možnostiach!

Vedomostné úrovne a učebnice


Používame učebnice, ktoré zodpovedajú súčasným trendom v metodike a zabezpečuje ich škola. Cena učebnice sa pohybuje podľa kurzu libry a nie je zahrnutá v školnom.

Deti v kurzoch angličtiny

Mladší školský vek Učebnica
Junior Starter I - prvé kroky v angličtine Our Discovery Island Starter
Junior Starter II - začiatočník, štart Our Discovery Island 1
Junior Starter III - začiatočník, pokračovanie Our Discovery Island 2
Junior Starter IV - začiatočník, pokračovanie Our Discovery Island 3
Starší školský vek Európsky
rámec
Učebnica
Junior Beginner, začiatočník, ukončenie A1 English Plus 1
Junior Elementary, základná znalosť jazyka A1+ English Plus 2
Junior Pre-intermediate, mierne pokročilý A2+ English Plus 3
Ideas and Issues Pre-Intermediate
Junior Intermediate, stredne pokročilý B1 English Plus 4
Ideas and Issues Intermediate

Dospelí v kurzoch angličtiny

Úroveň Európsky
rámec
Doporučená
učebnica
Basic User
beginner - začiatočník A1 Cutting Edge New Starter
Elementary - falošný začiatočník A2 Cutting Edge New Elementary,
Let's talk 1
Independent User
Pre-intermediate - mierne pokročilý A2+ English File Pre-Intermediate,
Let's talk 2,
Ideas and Issues Pre-Intermediate
Intermediate - stredne pokročilý B1 English File Intermediate,
Let's talk 3,
Ideas and Issues Intermediate
Language to Go Intermediate
Proficient User
Upper-intermediate - pokročilý B2 Výber knihy podľa potrieb študentov
advanced - veľmi pokročilý C1 Výber knihy podľa potrieb študentov