Jazykové kurzy Nitra


Pravidlá Jazykovej školy VAGeS

Zaraďovanie do kurzov

Ceny a platobné podmienky

Žiadosti o zmeny, sťažnosti a reklamácie

Tieto pravidlá Jazykovej školy VAGeS sú platné od 1.1.2015.