Jazykové kurzy Nitra


Naspäť

Obchodná angličtina, účtovná angličtina, právna angličtina

Máme dlhoročné skúsenosti s výučbou ESP, English for Special Purposes. Najčastejšie ide o výučbu vo firmách, ale i v škole. I tu vychádzame z potrieb jednotlivých poslucháčov, prípadne z potrieb firmy, ktorá si výuku objedná.

Nebojte sa špecializovanej angličtiny. Nie je to nový jazyk, ide o bežný jazyk so špeciálnou slovnou zásobou . Tu Vás naučíme ako robiť dobrú prezentáciu v anglickom jazyku.


Pre právnikov, advokátov, koncipientov, sudcov, komerčných právnikov a podobne, ponúkame možnosť výučby právnej angličtiny buď ako doplnku k bežnému kurzu angličtiny, alebo ako samostatný špecializovaný kurz.

Tento kurz vyžaduje znalosti anglického jazyka aspoň na úrovni pre-intermediate.


Chcem sa prihlásiť na kurz

Aktuálny cenník