Jazykové kurzy Nitra


Naspäť

Doučovanie detí s problémami v škole

Máš stále zlé známky z jazyka, nerozumieš na hodine a nestíhaš tak sledovať, čo sa učíte?

Deti, ktoré majú problémy s porozumením výukovej látky v škole potrebujú osobitný prístup učiteľa a osobitné metódy výučby. Chápeme, že v klasickej škole učiteľ nemá dostatočný priestor venovať sa takémuto žiakovi individuálne. Vytvára sa tak nepríjemný kruh, keď študent čím ďalej tým viac nerozumie a jazyk sa mu vzďaľuje až znechucuje.

U nás v škole ponúkame takýmto študentom možnosť doučiť sa jazyk od úplných základov a obnoviť si dôveru vo svoje jazykové schopnosti. Nezaručujeme okamžité zlepšenie známok v škole, učenie sa jazyku je predsa len dlhodobá záležitosť. Ale dokážeme vylepšiť študentovu jazykovú úroveň a schopnosť a odvahu používať cudzí jazyk, čo je pre reálny život dnes nesmierne dôležité.

Pri takejto výučbe je nutné výraznejšie podriaďovať výukové postupy potrebám dieťaťa.

Je preto ideálne, ak dieťa môže študovať individuálne, prípadne maximálne dve deti spolu.


Chcem sa prihlásiť na kurz

Aktuálny cenník