Jazykové kurzy Nitra


Naspäť

Individuálna výučba

Pri individuálnej výučbe vychádzame z konkrétnych potrieb poslucháča. Po otestovaní vypracujeme sp oločne s Vami plán výuky a určíme študijný materiál, ktorý budete používať. Skúsený učiteľ sa Vám bude venovať celú hodinu a plne prispôsobí výučbu Vašej jazykovej úrovni, Vašim potrebám a tempu. Priebežne zisťujeme, aký pokrok ste urobili a výučbu tomu ďalej prispôsobujeme.

Organizácia výučby sa tiež prispôsobuje Vašim možnostiam, a tak si môžete navoliť počet a dĺžku (45, 60, 90 minút) hodín v týždni.

Výhodou takejto výučby je, že je celý čas hodiny venovaný len Vám, a tak máte možnosť maximálne aktívne komunikovať a využívať pozornosť učiteľa.


Chcem sa prihlásiť na kurz

Aktuálny cenník