Jazykové kurzy Nitra


Naspäť

Výučba v malých skupinách

Dlhodobé skúsenosti nás priviedli k presvedčeniu, že výučba je omnoho efektívnejšia v malých výukových skupinách než vo veľkých klasických „triedach“. Vo veľkých skupinách je možnosť hovoriť v cudzom jazyku obmedzená, a tak sa študentom v bežných školách nedostáva takej možnosti praktikovať to najdôležitejšie v jazyku – KOMUNIKÁCIU.

V štvorčlennej až šesťčlennej skupine sa niekoľkokrát znásobuje frekvencia aktívnej participácie pri hovorení. Okrem toho má učiteľ priestor na individuálny prístup k jednotlivým študentom.

Výučba v skupine má tiež tú výhodu, že sa študenti učia od seba navzájom a komunikácia prebieha medzi viacerými ľuďmi a nie len medzi učiteľom a študentom.


Cenník jazykových kurzov:

Skupinová výučba Cena za
semester:
Podmienky:
Základná cena kurzu 114 EUR 5 - 7 študentov v skupine 1x2 vyučovacie hodiny týždenne
Zľavnená cena kurzu 104 EUR 8 študentov v skupine
Uzavretý kurz s vyššou cenou 154 EUR 4 študenti v skupine
Uzavretý kurz s vyššou cenou 208 EUR 3 študenti v skupineIndividuálna výučba Cena za
hodinu:
Podmienky:
Základná cena kurzu 12 EUR 1 - 2 študenti na hodine 45 minútová hodina
Základná cena kurzu 16 EUR 1 - 2 študenti na hodine 60 minútová hodina
Špeciálne ceny cena dohodou Napr. výučba s native speaker, výučba špecializovanej angličtiny, atď.
Firemná výučba cena dohodou Radi Vám vypracujeme cenovú ponuku podľa Vašich konkrétnych požiadaviek na výučbu

Chcem sa prihlásiť na kurz