Jazykové kurzy Nitra


English

Ponuka kurzov

Kurzy anglického jazyka

Výučba v malých skupinách
Individuálna výučba
Doučovanie detí s problémami v škole
Výučba dospelých a seniorov, ktorí majú deti v cudzine
Kurz jazyka s metodickými pokynmi pre rekvalifikujúcich sa učiteľov
Detský letný tábor
Jazykový kurz v Anglicku

Špecializované kurzy anglického jazyka

Obchodná, účtovná a právna angličtina

Kurzy ďalších cudzích jazykov

Nemecký, francúzsky, ruský, maďarský, taliansky, španielsky, čínsky a arabský jazyk
Slovenský jazyk pre cudzincov