Jazykové kurzy NitraAktuálne kurzy a tábory


Detský tábor s angličtinou, Jelenec 2015

Detský tábor s angličtinou, Jelenec 2015

Pre deti vo veku 7 - 15 rokov organizujeme už 20-ty ročník letného tábora s angličtinou

Kedy: 5. – 10. júla 2015

Kde: Jelenec

Cena: 160 Eur

Pokiaľ máte o tábor záujem, pošlite nám vyplnenú PRIHLÁŠKU na vages@vages.sk, alebo volajte 0903 220 686.

Výukovo poznávací zájazd do Anglicka

Výukovo poznávací zájazd do Anglicka

Pre mládež vo veku 12-17 rokov organizujeme výukovo poznávací zájazd do Anglicka

Kedy: 21. – 29. júna 2015

Kde: Torquay

Výlety: Plymouth, Exeter, Dartmoor, Brixham, Stonehenge, Windsor, Londýn

Cena: 480 Eur

Podrobnejšie informácie a program zájazdu nájdete TU (pozvanka na zajazd do anglicka 2015). Pokiaľ máte o zájazd záujem, napíšte nám do 15.4.2015 na vages@vages.sk, alebo volajte 0903 220 686.

Letný detský táborový kurz anglického jazyka


Povedz mi niečo a ja to zabudnem,
Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám,
Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať,
Dovoľ mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať.
J.A. Komenský


Tieto slová, ktoré majú nadčasovú platnosť uplatňujeme v našich detských táboroch už 16 rokov. Prostredníctvom zážitkového učenia anglického jazyka dávame deťom možnosť prežívať radosť a zároveň sa prirodzene učiť. Okrem získavania nových vedomostí deti prežívajú šťatné a radostné chvíle, učia sa vzájomnej tolerancii, otvorenosti, pomoci jeden druhému a , samozrejme, aktívnemu používaniu anglického jazyka. Na základe spätnej väzby od detí i rodičov vieme, že tábory majú výbornú úroveň.

Program

Počúvadlo

Program je zameraný na dramatické aktivity, ktoré deti s pomocou učiteľov realizujú v anglickom jazyku. Okrem toho je to týždeň plný hier, zábavy a iných aktivít v anglickom jazyku. Deti sú rozdelené do skupín a učitelia sa striedajú vo všetkých skupinkách.

Počet detí v tábore nie je vyšší ako 50, nakoľko chceme zachovať rodinnú atmosféru. O deti sa stará 7-9 učiteľov. Sú to učitelia z našej školy, z toho jeden zahraničný lektor. Počas celého pobytu dbáme na to, aby deti hovorili po anglicky, a to i medzi sebou (čo pre tých, ktorí už s nami boli, nie je žiadnou novinkou).

Jazykovo-dramatické zameranie tábora poskytuje deťom nielen dramatické aktivity, ale aj možnosť realizovať sa v skupinových tancoch a výtvarných aktivitách a zručnostiach.

Niektoré doterajšie témy táborov: Harry Potter, Sviatky v anglicky hovoriacich krajinách, Krajiny sveta, Anglické idiomy nie sú ťažké, Prídavné mená a my, Jazz chants, We are different, but we are the same - multikulturálne zameranie.

FotografieStručný plán a režim dňa:

Dopoludnia: 07.30 Budíček
08.00 Raňajky
08.45-12.00 Výuka , medzitým desiata
12.00-12.45 Obed
12.45-13.45 Oddych na izbách

Popoludní: 14.00-14.45 Výuka
15.00-17.15 Pohybové hry, napr. Pevnosť Boyard, Hľadanie pokladu, Ochrana vlajky, v sobotu príprava svadieb, a pod. Medzitým olovrant.
18.00-18.30 Večera, táborová pošta

Večer: Prezentácie nacvičených divadelných scénok
Piesne, Kvízy, Diskotéka, Opekanie pri ohni, Nočné prekvapenie.